lørdag 2. juli 2016

Madison

Dagene går fort når man er i godt selskap og man skal se mye. Vi var allerede kommet til torsdag. Denne dagen startet med en deilig frokost hos Arne og Elaine. 


Så startet vi på dagens utflukt, som først gikk til Cave of the Mounds som ligger et lite stykke vest for Madison. Dette er en gruve som ble oppdaget i 1939. Turen der starter med en liten film om historien til gruven, så en guidet tur gjennom gruven. Absolutt verdt et besøk om du tilfeldigvis skulle være i dette området. 


Så gikk turen til New Glarus Brewery. Her var det ikke guidet turer så her gikk vi på egen hånd. Tankene med øl var mange, og de var alle rimelig store. Og rør. Meter på meter med stålrør. Og vi fikk se hvor fort det går når flaskene fylles opp og korken settes på. 


På kvelden var vi bedt på middag til Sheila og David. Sheila er min tremenning, og hun hadde jeg ikke møtt før, bare snakket med på Facebook. Det ble en veldig koselig kveld, vi fikk servert en god kyllingmiddag, mens praten gikk. 


Selv om vi ikke hadde møtt henne før så fant vi tonen ganske så fort. Ei herlig dame, med en koselig mann og en søt liten hund. De er begge opptatt av slekt og den store hobbien er slektsforskning. Så mye av kvelden gikk med til prat om slekten. David er også av norsk opprinnelse, fra Telemark, så vi nordmenn prøvde å svare på de spørsmålene de begge hadde. 


Fredagen dro vi til Madison og der fikk vi møte Sue igjen. Da Sue var i Norge første gang da hun var 25 år, hadde jeg dessverre ikke mulighet til å dra hjem for å treffe henne. Men i 2013 var hun sammen med mannen Pete og barna Emily og Nathan i Norge og da var jeg så heldig å treffe henne. Og det ble et hjertelig gjensyn, veldig koselig å se henne og familien igjen. 


Dagen startet med et besøk på Madison History Museum. Omtrent hele andre etasje var satt av til Native americans, indianere, og deres historie. I tredje etasje var det utstillinger om historien til innvandrerne som kom til Wisconsin, dit mange fra Skandinavia dro. 


New Glarus Brewery

Vi fortsatte med et besøk i Wisconsin State Capitol. Capitol er regjeringsbygningen i Madison, byen som er hovedstaden i Wisconsin. Her fikk vi guidet omvisning i en praktfull bygning. 


Så dro vi hjem til Norman og Mildred. Norman er bror til Arne, og søskenbarn til min mamma. Jeg hadde heller ikke møtt dem før, men jeg har hørt mye om dem, og lest mange av julekortene de sendte til mamma og pappa i alle år. Et skjønt ektepar, Norman så vi alltid med et lurt smil i ansiktet, Mildred så søt og god. 


The days passes quickly when you have good company and we get to see alot. It was already
Thursday. This day started with a delicious breakfast at Arne and Elaine's home.


We started this day with a trip to the Cave of the Mounds located a short distance west of Madison. This is a mine that was discovered in 1939. The trip there start with a small film about the history of the mine, then a guided tour through the mine. Definitely worth a visit if you happen to be in this area.


The farmers

Then we went to New Glarus Brewery. There was no guided tours here so we went on our own. The tanks of beer were many, and they were all pretty large. And pipes. Meters of meters of pipes. And we got to see how fast it goes when the bottles are filled up and the cap is put on.


In the evening we were invited to dinner at Sheila and David. Sheila is my second cousin, we have not met before, only talked on Facebook. It was a very nice evening, we were served a good chicken dinner, and talked alot.


Capitol of Wisconsin

Although we had not met before, we talked like we had known each other for a long time. A lovely lady, with a nice man and a cute little dog. They are both interested in family and their big hobby is genealogy. So alot of the evening was spent talking about the family. David is also of Norwegian origin, from Telemark, so we Norwegians tried to answer the questions they both had.


Friday we went to Madison and there we meet Sue again. When Sue was in Norway the first time when she was 25 years, I unfortunately had no opportunity to go home to see her. But in 2013, she was with her husband Pete and children Emily and Nathan in Norway and then I was lucky to meet her. And it was a warm reunion, very nice to see her and her family again.


Emily, Marie, Miranda, Nathan and Staci. Sue in the back.

The day started with a visit to Madison History Museum. Approximately entire second floor told the history of Native americans, indians. On the third floor there were exhibits about the history of the immigrants who came to Wisconsin, where many from Scandinavia went.


We continued with a visit to the Wisconsin State Capitol. Capitol is the government building in Madison, the capital of Wisconsin. Here we got a guided tour in a magnificent building.


The Eagle

Then we went home to Norman and Mildred. Norman is Arne's brother, and cousins ​​to my mom. I had not met them before, but I've heard a lot about them and read many of the Christmas cards they sent to Mom and Dad all those years. A lovely couple, Norman always with a cheeky smile on his face, Mildred so nice and sweet.


Madison

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar