søndag 5. juni 2011

Nasjonalt Fototreff 2011.

(English below)

I helga har jeg vært på Nasjonalt Fototreff i Ålesund. Dette er også landsmøtet til NSFF. Og siden jeg er varamedlem til styret i NSFF var jeg jo nesten nødt til å delta. Men det er jeg så absolutt ikke imot. Dette er en virkelig fin anledning til å møte fotovenner og lære mer om foto. Og det er mye å oppleve, både på arrangerte turer, møter, foredrag og sosialt samvær. 

Vi ankom Ålesund på torsdag tidlig ettermiddag. Etter å ha inntatt lunsj var det åpning med byens ordfører Bjørn Tømmerdal. Så var det tid for byvandring med lokalhistoriker Harald Grytten. En virkelig morsom opplevelse som egentlig ikke går an å gjenfortelle, han må oppleves der og da. Han hadde mye å fortelle om byen og lokalhistorien, både sannheter og kanskje noen usannheter, men samtidig var det veldig lærerikt å høre om denne vakre kystbyen. For Ålesund er en vakker by. En by med sjel vil jeg si. Og selvfølgelig vises det at sunnmøringene er glade i penger. Og det er vel det de er mest kjent for også. 

Harald fortalte historien om apetreet. Og selvfølgelig er det kjærlighet innblandet i myten. Hvis jeg nå husker Harald riktig, så gikk historien ut på at en sjømann fra Ålesund forelsket seg pladask i en kvinne fra det store utland et sted. Men hun kunne ikke gifte seg med han og følge han hjem igjen. Derfor fikk han et frø av dette treet med seg som en trøst og plantet frøet i en hage i byen. En annen historie vil ha det til at frøet var kjøpt på et gartneri i Sandnes. Så får vel hver enkelt velge selv hvilken historie de vil tro på... Et morsomt tre er det ihvertfall.

Første event på fredag var foredrag med Roger Brendhagen. Han er alltid morsom å høre på, han har en humoristisk måte å fortelle på, iblandet ironi. Som f.eks. da han fortalte om et av sine farligste øyeblikk som fotograf, det var ikke da moskusen på Dovre kom springende rett mot han eller da en av verdens giftigste slanger ville bite tak i armen hans, men derimot da han skulle fotografere svigermor.... Han viste noen av sine dyrebilder fra verden over, og misunnelsen blir stor når man hører på hva han opplever og hvilket utstyr han bruker. Bortsett fra at han da bruker Nikon og ikke Canon.... hehe... Han hadde utstilt noen av hans dyrebilder og det bildet av reven som var der kunne godt ha passet inn på stueveggen min...

På ettermiddagen var det klart for tur til fugleøya Runde. Vi tok hurtigbåt ut til øya og så en liten busstur før vi kom til Runde Miljøsenter hvor Rundeskatten er utstilt. Der fikk vi litt info om Rundeskatten. Etter å ha lest og studert så fikk vi servert en god bacalao. 

Så gikk turen opp til Rundefjellet. Den høyeste toppen er 332 moh. Vi var ikke helt oppe på den, men vi gikk til fuglefjellet hvor lundefuglene holder til. Bakken opp var både bratt og tung, men tar man tiden til hjelp og viljen tilsier det så klarer man det meste. Og synet når man kommer på toppen er verdt alle vonde muskler i flere dager etter. Utsikten er var helt upåklagelig, i sol og lett skydekke. Ulempen når man stod der ute på kanten og fjellveggen gikk 300 m rett ned i sjøen, var kulingen, om man er litt ustødig på bena eller trådde litt feil kunne man ganske lett skli utfor kanten der.

Høydepunktet på turen var selvfølgelig lundefuglen. Å få knipse vilt av denne nydelige fuglen, med det fargerike nebbet. Vi så ikke så mange til å begynne med, men etter hvert kom de inn fra havet og det ble mange av dem. Selv om jeg hadde splitter nytt objektiv som jeg tok i bruk for første gang på denne turen, så var det ikke godt nok til dette motivet. Optikken må nok være av en annen kaliber om jeg skal få noen gode nærbilder av denne fuglen. Men noen bilder ble det da allikevel.

This weekend I have been on the annual National conference in The National Photographic Society in Ålesund. This is a good opportunity to meet other people that have the same passion for photography.  And there is much to experience, both on organized tours, meetings, lectures and social gatherings.

We arrived in Ålesund on Thursday early afternoon. After lunch the city's mayor Bjørn Tømmerdal opened the meeting.Then it was time a city walking tour with the localhistorian Harald Grytten. A really fun experience that is not possible to re-tell, he must be experienced. He had much to tell about the city and local history, both the truth and maybe some false, but it was very instructive to hear about this beautiful seaside town. Ålesund is a beautiful city. A city with soul I'd say. And of course it is shown that Sunnmøre are fond of money. And that's just what they are best known for as well.

Harald told the story of this monkeytree. And of course there's love involved in the myth. If I remember correctly, the story was that a sailor from Ålesund fell in love with a woman from the world somewhere. But she could not marry him and follow him home. So he got a seed of this tree with him and planted the seed in a garden in the city. Another story tells that the seed was purchased at garderner in Sandnes. So you have to choose for yourself what story you want to believe in ... But it sure is a funny tree.

The first event on Friday was a lecture with Roger BrendhagenHe's always fun to hear, he has a humorous way of telling mixed with irony. Like when he told us about one of his most dangerous moments as a photographer, it was not when he was at Dovre and a musk came running straight at him, or when one of the world's most dangerous snakes would bite in his arm, but rather when he photographed his mother-in-law.... He showed some of his animal pictures from around the world. He had exhibited some of his animal pictures and the image of the fox who was there could well have fit into my living room wall ...In the afternoon it was time for a trip to the bird island RundeWe took a speedboat to the island. The trip took about 1 1/2 hour. So a short bus ride before we got to where the Runde treasure is exhibited.
So we headed up to Runde Mountain. The highest top is 332 meters. We went to the bird cliffs where atlantic puffins live. It was a bit hard way up but when we got on the top and saw the sight at the top is was worth all the sore muscles the next days. The view was absolutely stunning, in sun and light cloud cover. The not so good part was the strong wind, when you stood there on the edge and the rocks was 300 meters straight down into the sea, if one is a little unsteady on the feet and did a little mistake you could quite easily slip off the edge there.


The highlight of the trip was of course the puffin. Getting the snapshots of this beautiful bird, with its colorful beak. There were not many birds at first, but after a while they came in from the sea and there were lots of them. Although I had brand new lens that i used for the first time on this trip, it was not good enough for this subject. The optics have to be of a different caliber if I should get some good closeups of this bird. But I managed to get some pictures of the bird anyway.Harald Grytten


Harald in front of the monkey tree.


Roger Brendhagen 


Roger with one of his Nikon camera.


The Runde treasure.


The Atlantic Puffin.Love is in the air...