torsdag 8. mai 2014

Day 2.


Min dag i dag startet med Rena Effendi med foredraget Liquid land. En reise om et oljeeventyr fra Azerbadjan, hennes hjemland. Her ble de et av de første oljefunn i verden oppdaget. Oljen ble fraktet fra Azerbadjan, via Georgia og Tyrkia til den vestlige verden. Omveien via Georgia ble gjort grunnet krig i Armenia. Hun har fotografert dagliglivet til folket i hennes hjemland som bor på de gamle oljefeltene. På tross av oljerikdom så lever det meste av folket der i fattigdom. Noe bildene hennes viser, og de gjør inntrykk. 


My day started with Rena Effendi with the lecture Liquid land. A journey of the oil rush from Azerbadjan, her homeland. Here was one of the first oil discovery in the world. The oil was transported from Azerbadjan, via Georgia and Turkey to the western world. The trip through Georgia was made because of war in Armenia. She has photographed the daily lives of the people in her homeland staying in the old oil fields. Despite the oil wealth most of its peoplelive in poverty. Something her pictures shows, and they make an impression.
Hun fortalte også om sin barndom og oppvekst, med en far som ikke var tilstede i hennes liv. Hans lidenskap var sommerfugler, og han samlet 30.000 sommerfugler på 30 år. Hennes bok Liquid Land handler om farens sommerfugler samt hennes bilder hvor man kan se igjen farger og former fra farens bilder.


She also told about her childhood and growing up, with a father who was not present in her life. His passion was butterflies, and he collected 30,000 butterflies in 30 years. Her book Liquid Land is about her father's butterflies and her pictures where you can see the colors and shapes of her father's photographs.


Neste var Mikkel Aaland. Han er med på festivalen for 6. året på rad. Jeg fikk dessverre ikke tatt noen bilder av han denne gangen. Han fortalte og viste bilder om hans tur til det hellige fjellet Mt. Kailash i Tibet. Mikkels far var norsk, han har derfor norsk pass i tillegg til sitt amerikanske, men med det norske passet kom han ikke inn i Tibet. Myndighetene i Kina gir ikke norske borgere tillatelse til å reise inn dit. Derfor brukte han sitt amerikanske pass for å komme inn i Tibet. Hans tur til dette hellige fjellet, som hver 5. person i verden anser som sitt hellige sted, var av privat karakter, men turen ble selvfølgelig dokumentert med fotografier av naturen og folket. 


Next was Mikkel Aaland. He is part of the festival for 6 years in a row. Unfortunately I did not take any pictures of him this time . He told and showed pictures of his trip to the holy mountain Mt . Kailash in Tibet. Mikkel's father was Norwegian , he has therefore Norwegian passport in addition to its U.S. , but with the Norwegian passport he did not come into Tibet. Authorities in China does not give Norwegian citizens permission to enter there. Therefore, he used his U.S. passport to get into Tibet. His trip to this holy mountain , that every 5th person in the world regard as their holy place, was of a private nature , but of course the trip was documented with photographs of nature and people.

Alex Røthe er en bemerkelsesverdig ung mann. Han ble blind i sin barndom, men han fotograferer allikevel. Mange spør hvordan det går an. Han tar bilder, og blir fortalt av sin venn om hva som er på bildene. Han hører ting og tar bilder ut i fra lyden. Bildene hans er et typisk eksempel på hvordan et bilde kan fortelle oss seende en ting, mens han som er blind forteller oss noe annet om det samme bildet. 


Alex Rothe is a remarkable young man. He was blind in his childhood, but he take pictures anyway. Many people ask how this is possible. He takes pictures, and being told by her friend about what's in the pictures. He hears things and taking pictures out in the sound. His pictures are a typical example of how a picture can tell us seeing one thing, while he who is blind tells us something else about the same image .
Noen av fotografene på festivalen gjør mer inntrykk enn andre, Alex er en av dem. 


Some of the photographers at the festival give more impression that others, Alex is one of them. Paul Weinberg er fra Sør-Afrika. Han forteller med fotografi bl.a. om kampen for demokratiet. I tillegg til dagliglivet til de fattige i landet. Han fortalte bl.a. om hovedpersonen i filmen Gudene må være gale, filmen som tjente millioner av dollar, mens hovedpersonen kun fikk 200 dollar i betaling. Et eksempel på hvor urettferdig verden kan være. 


Paul Weinberg is from South Africa. He tells with photography among others the struggle for democracy. In addition to the daily lives of the poor in the country. He told ia about the main character in the movie The Gods Must Be Crazy, a film that earned millions of dollars, while the main character only got $ 200 in cash. An example of how unfair the world can be.

Hans Jørgen Brun er portrettfotograf i Bergen, en av Norges mest kjente fotografer. Han har tatt portretter av mange kjente personer, men også av vanlige folk. Han fortalte også en del om personene han har portrettert og hvordan bildet ble til. 


Hans Jørgen Brun is a portrait photographer living in Bergen, one of Norway's most famous photographers. He has made ​​portraits of many famous people, but also of the common people. He told a lot about the people he has portrayed and how the image was formed.

I kveldens Ansikt til ansikt var vår kjære forfatter Tove Nilsen gjest. Hun fortalte om det å være forfatter, om sin siste bok som skal være ferdig om 10 dager og utgis til høsten. En bok jeg gleder meg til å lese. 


In tonights Face to face our beloved writer Tove Nilsen was guest. She told about being a writer and about her latest book, which will be completed in 10 days and published in the autumn. A book I can not wait to read.
Alle disse personene, som er personligheter på hver sin måte, gir inntrykk, både som person og historiene de forteller. Ifølge Tove Nilsen finnes det ikke vanlige folk her i verden, fordi alle mennesker har sin egen personlighet. Og jeg tenker at så heldige disse er, alle disse kunstnerne, kunstnere på hver sin måte, som treffer så mange spennende mennesker i løpet av sitt liv. De kommer tett inn på mennesker de i utgangspunktet ikke kjenner, men som de blir kjent med gjennom sin jobb. Jeg kjøpte også hennes bok "Skrivefest" som hun signerte med en fin hilsen til meg. 


Jeg tror at jeg i mitt neste liv må få en slik jobb, hvor jeg kan møte mennesker, bli kjent med historiene bak, og fortelle disse historiene til verden. 


All these people who are personalities in their own way, giving an impression, both as a person and the stories they tell. According to Tove Nilsen there are no ordinary people in this world, because everyone has their own personality. And I think that these are so lucky, all these artists, artists in their own way, that get to meet so many interesting people during their life. They come close on people they basically do not know, but as they get to know through their work. I also bought her book "Skrivefest" wich she signed with some lovely words to me. I think that in my next life i need to have a job where I can meet different people, get to know the stories behind and tell these stories to the world.

Nordic Light 2014.

Da er årets fotofestival Nordic Light i gang. Åpningen var på tirsdag, med parade gjennom bygatene fra det ene utstillingslokalet til det andre. 

Nordic Light International Festival of Photografy 2014 has started. The opening was on tuesday, with parade in town from one exhibition to another. 


Så var det åpningsshow i Caroline Kino hvor de fleste av fotografene var til stede. 

Then on to the opening show at Caroline where most of the photographer was introduced. 


Det første foredraget jeg fikk med meg i går var Platon. For en mann! Han er vel kanskje den fotografen som har portrettert flest statsledere verden over, tillegg til noen av verdens mest kjente skuespillere.

The first talk i got to hear yesterday was Platon. What a man! He is maybe the photographer that has taken portraits of most state leaders all over the world, as well as some of the world's most famous actors.


Han fortalte historien bak bildene, hvordan hans jobb kan være, og han trollbandt publikum. Slike foredrag bare må oppleves, man kan ikke alltid beskrive med ord opplevelsen av å være tilstede og høre på disse fotografene. Men du kan se mer av hans arbeid HER

He told the story behind the pictures, how his job can be, and he captivated the audience. These talks has to be experienced, you can't always describe with words the experience to be present and listen to these photographers. You can see more of his work HERE


Neste på programmet var Julia Fullerton-Batten. Hun fortalte en del fra sin oppvekst og viste bilder som illustrerte mye av den. I tillegg til å fortelle om historien bak bildene, hva hun ønsker å formidle med disse. 

The next talk was Julia Fullerton-Batten. She told things from her childhood and showed pictures that illustrated some of it. And told the story about the pictures and what she wanted to communicate whit them. 


På kvelden var det Ansikt til Ansikt hvor Morten Krogvold intervjuer Platon, hvor de går dypere inn i hans verden som fotograf og hvordan han jobber. 

In the evening it was Face to Face where Morten Krogvold interviewed Platon, and they go deeper in to his world as a photographer and how he works.