onsdag 20. juli 2016

Dans og baseball

Onsdag morgen ble vi hentet på hotellet. Vi skulle på danseoppvisning! Stoughton High School Norwegian Dancers skulle ha oppvisning for en gruppe norskamerikanske bønder, og siden Staci er leder for denne gruppa fikk vi være med. 


Chipmunks were everywhere

Jeg har hørt mye om denne dansegruppen som de tre største av Staci's barn har vært med i. I år er Miranda med, mens Paige kommer etter. I fjor var de i Norge og hadde oppvisninger bl.a. på Gjøvik, Lillehammer, Fagernes og Bergen. Kanskje du så dem?


Miranda in her bunad

Denne dansegruppen danser mest skandinavisk folkedans, altså danser fra Norge, Sverige og Danmark. Og de har alle bunad på seg. Vakre bunader fra Norge. 


Strong boys holding their girls while dancing around and around

Etter denne flotte danseoppvisningen tok vi oss en liten runde rundt om i denne byen, Fort Atkinson, for is måtte vi ha i denne varmen. 


Great dance

På ettermiddagen var vi bedt til Ruth og hennes familie på middag. Siden huset til Ruth ble tatt av flom i 2008 hvor hun mistet omtrent alt hun eide, bor hun nå hos sitt barnebarn hvor hun har et rom med eget bad. Vi fikk en fin ettermiddag sammen med denne siden av slekten, med mer prat om familie og slekt. Noe vi ikke fikk nok av. 


Staci in her bunad

Torsdagen tok Sue oss med til universitetsområdet i Madison. University of Wisconsin har ca. 30.000 studenter så området er rimelig stort. Etter denne turen fikk jeg oppfylt enda et av mine ønsker, nemlig å besøke en garnbutikk i Madison. Og der fant jeg litt av hvert av garn. Og damen som ekspederte pratet og pratet om garnet og om strikking, og jeg pratet selvfølgelig med. Og litt garn måtte jeg jo ta med meg hjem.


Beautiful Norwegian Bunad

Så stod Olbrich Botanical Garden i Madison for tur. Vi spaserte rundt og så på nydelige kjente og ukjente blomster. Og også noen dyr som levde der. Og så mange fine roser da! Jeg elsker roser, i alle farger og fasonger. Jeg fikk også endelig sett en ekte sort rose som vokser kun noen få steder i verden. 


Ruth with some of her family

På kvelden skulle vi på enda en ny opplevelse - vår første baseballkamp. Sheila spurte oss på forhånd om vi ville være med på det, og selvfølgelig ville vi det. Vi møtte Sheila og David, Steve og Jessica samt Randy utenfor og gikk så inn i området. Første del bestod av boder med salg av all slags hurtigmat og drikke samt effekter for baseballteamet. Vi tok middagen her før vi fant våre plasser og så på kampen. I tillegg gikk skravla blant oss og vi hadde det veldig moro. 


A part from the university area

On Wednesday morning we were picked up at the hotel. We were going to a dance performance! Stoughton High School Norwegian Dancers was having a danceshow for a group of Norwegian-American farmers, and since Staci is the leader of this group, we got to be there.


A part from the garden

I've heard a lot about this dance group that the three largest of Staci's children have been involved in. This year, Miranda, while Paige comes later. Last year they were in Norway and had performances at Gjovik, Lillehammer, Fagernes and Bergen. Perhaps you saw them?


Turtles living in the garden

This dance group dances most Scandinavian folk dance, dances from Norway, Sweden and Denmark. And they all are wearing bunad. Beautiful costumes from Norway.


Do you see what this is?

After this great dance show we went a little around this town, Fort Atkinson, we wanted icecream in this heat.


Sue and me

In the afternoon we were invited to Ruth and her family for dinner. Since Ruth's house was taken by flood in 2008 where she lost just about everything she had, she now lives with her grandson, where she has a room with a private bathroom. We got a nice afternoon together with this side of the family, with more talk about family and relatives. Something we did not get enough of.


Black roses

Thursday Sue took us to campus in Madison. University of Wisconsin has approximately 30,000 students so the area is reasonably large. After this tour I had got another of my wishes, to visit a yarn shop in Madison. And i found some interesting yarns. The lady who worked there talked and talked about yarn and about knitting, and I chatted with course. And I had to take some yarn with me home.


Ever seen a yellow bird?

Then we visited the Olbrich Botanical Garden in Madison. We walked around and looked at gorgeous known and unknown flowers. And also some animals that lived there. And so many beautiful roses! I love roses, in all colors and shapes. I also got to see a real black rose that grows in only a few locations in the world.


Steve, Jessica, Randy, Sheila and David

In the evening we went to another new experience - our first baseball game. Sheila asked us before we came if we wanted to go, and of course we did. We met Sheila and David, Steve and Jessica and Randy outside and then went into the area. The first part consisted of stalls selling all kinds of fast food and beverages, and effects for baseball team. We took dinner here before we found our seats and watched the game. And we talked a lot and we had a lot of fun.


The baseball team

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar