søndag 22. april 2012

The springs most beautiful adventure

Vårens vakreste eventyr er her igjen! På tirsdag er det startskudd for årets Nordic Light International festival of Photography her i Kristiansund. Og dette er virkelig en stor begivenhet å få med seg for alle som er interessert i foto. Fotografene som kommer og holder foredrag og har utstilling er alt fra de store i verdensklassen til de små i amatørklassen. Å gå på et foredrag og høre om hvordan de mer eller mindre kjente fotografene jobber og hvordan de kom frem til akkurat DET bildet, er veldig interessant, lærerikt og ikke minst inspirerende for meg som hobbyfotograf. Og det får meg til å ønske å lære mer om fotografi, noe jeg skal med tiden.

Jeg har vært med som frivillig i barn- og ungekomiteen i flere år nå. Litt arbeid med det er det jo, men for det første er det arbeidet bare morsomt, for det andre får jeg så mye igjen av å være en del av teamet at det er verdt alt sammen.

Ta en titt på hjemmesiden til Nordic Light og les mer om årets festival.

Bildene her er fra foredragene til de tre store stjernene jeg var å hørte på i fjor. Store fotografer som jobber hardt, men som også har kommet langt. En drøm for mange, men altså realisert for disse. 

The spring's most beautiful adventure is here again! Tuesday is the start for this years Nordic Light International Festival of Photography in Kristiansund. And this is really a great experiende for anyone interested in photography. The photographers who come and give lectures and exhibitions are all from the great worldclass to the small amateurs. Going to a lecture and hear about how they more or less well known photographers work and how they made exactly that picture is very interesting, educational and most of all inspiring to me as a hobby photographer. And it makes me want to learn more about photography, which I will. 

I have been involved as a volunteer in the children and youth committee for several years now. The work I do is well worth it. Most of all because it is fun, but also because beeing a part of this team gives me so much back.

Take a look at the homepage of the Nordic Light and read more about this years festival.

The pictures here are from lectures of the three big photographers I was listening to last year. Great photographers who work hard but also have come a long way. A dream for many, but that is realized for them. 

Albert Watson with our own Morten Krogvold


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar